Broj pregleda: 795

Opis: složeno ime od slovenskih osnova

Ime je upisano u kalendar Srpske pravoslavne crkve.

Podeli ovo ime:


Pretražili smo Wikipedia-ju za ime: "Vojsil":


Trenutno nema podataka u Wikipedia-ji za ovo ime.

Nađi još imena koja počinju na slovo:

V

Ili na druga slova:

ABC?ĆDĐEFGHIJKLLJMNNJOPRSŠTUZŽ
Top