Broj pregleda: 717

Opis: grčki - onaj koji je zadobio boga, ime hrišćanskog svetitelja

Ime je upisano u kalendar Srpske pravoslavne crkve.

Podeli ovo ime:


Pretražili smo Wikipedia-ju za ime: "Teoktist":


Trenutno nema podataka u Wikipedia-ji za ovo ime.

Nađi još imena koja počinju na slovo:

T

Ili na druga slova:

ABC?ĆDĐEFGHIJKLLJMNNJOPRSŠUVZŽ
Top