Broj pregleda: 835

Opis: prevod grčkog imena !!Persida!! - ...persijanka, entonim uzet za lično ime

Ime je upisano u kalendar Srpske pravoslavne crkve.

Podeli ovo ime:


Pretražili smo Wikipedia-ju za ime: "Persida":


Trenutno nema podataka u Wikipedia-ji za ovo ime.

Nađi još imena koja počinju na slovo:

P

Ili na druga slova:

ABC?ĆDĐEFGHIJKLLJMNNJORSŠTUVZŽ
Top