Broj pregleda: 925

Opis: grčki - bogoljub, ime hrišćanskog svetitelja

Ime je upisano u kalendar Srpske pravoslavne crkve.

Podeli ovo ime:


Pretražili smo Wikipedia-ju za ime: "Filotej":


Trenutno nema podataka u Wikipedia-ji za ovo ime.

Nađi još imena koja počinju na slovo:

F

Ili na druga slova:

ABC?ĆDĐEGHIJKLLJMNNJOPRSŠTUVZŽ
Top